Senin, 11 April 2011

NAMA           : FIFIN FADILA
NIM               :210406363806
FAKULTAS   : KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN      : PGSD

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hi FIFIN FADILA !

Selamat datang di website pengumuman IP/ IPK kamu !

NO   MATA KULIAH                               kelas   kredits    uts    uas    hasil akhir

1      Ilmu alamiah dasar                                F         2         A      B+        B+

2      Pendidikan nilai budi pekerti                  F         2         A      A           A

3      Bahasa Indonesia                                  F        2         B+     B           B+

4      Ilmu sosial Budaya Dasar                      F        2          C       A          B

5      Pendidikan kewarganegaraan                 F        2          A       B          B+

6      Pendidikan Multikultural                       F        2          A       B+         A

7      Pengantar Pendidikan                           F        2          B       C           B
   
8      Perkembangan Belajar Peserta Didik     F        2          B+     B+          B+

9      English for spesific purpose                  F        2          C        A           A

10    Agama Islam kemuhammadiyahan        F        2          B+      A           A


TOTAL KREDITS                          : 20 SKS
TARAF PENGUASAAN                  : 81%
INDEKS PRESTASI                        : 3,47
INDEKS PRESTASI KOMULATIF  : 3,47


KLIK DISINI untuk memulai KRS kamu!